Císařská


Studánka v obci. Studánka na jižním okraji obce Hosov, u cesty vedoucí směrem k Vysoké. Svým názvem patrně nejznámější i „nejslavnější“ z jihlavských studánek. Pověst vypráví, že když císař Zikmund v listopadu roku 1420 svedl s Pražany bitvu pod Vyšehradem, v níž byl poražen, dostal se hlubokými lesy až k Hosovu. Zde se napil z jedné studánky a ptal se, co je to na obzoru zaměsto?. Když mu řekli, že Jihlava, ukryl se v jejích hradbách, neboť ta bylo tehdy na jeho straně. Odtud pak odjel do Uher. To je i původ jména studánky, která byla určena jako „ta, z které pil císař Zikmund“. Studánka byla po desítky let v zdevastovaném stavu, nepoužitelná. Bohužel, v takovém stavu je i dodnes. Vyžadovala by vyčištění, odklizení „krámů“, celkovou úpravu pramenu i okolí. Vzhledem k tradici studánky (cestovní ruch), pokud se zjistí pramen, byla by její úprava nanejvýš vhodná. V roce 2006 jsme zjistili, že zanedbaná studánka na okraji obce je zcela zdevastována, údajně se v jejím prostoru připravují inženýrské sítě pro novou výstavbu. Je to veliká škoda, především pro obec samotnou, neboť obnovenou studánku se zvučnou pověstí bylo možné využít např. pro turistický ruch v obci ! Na místě je však stále pramen a naše ZO se pokusí v r. 2007 za součinnosti ostatních studánku obnovit.