Nad zaječím


Lesní studánka, nacházející se asi 200 m východně od samoty Zaječí u Smrčné v lese, asi 100 m pod rozcestím lesních cest (ta vedoucí na PP Vysoký kámen má zelenou turistickou značku). Studánka je zaskružená, její hladina je téměř v úrovni terénu (snadné znečištění) a je zakryta „deklíkem“. Barva vody průzračná, voda čirá, chuťově dobrá, údajně je pro svou kvalitu dosti navštěvována. Dno písčité, v okolí vegetace. Studánka je na soukromém pozemku. Patronát nad studánkou převzala ČSOP 59/11ZO Jihlava. Doporučujeme zvýšení skruže tak, aby studánka nebyla znečišťována z lesa, vyčistit a upravit odtok.