Mechová


Lesní studánka. Nachází se v lesní nivě Zvonějského potoka. Bližší údaje nejsou známy.