pramen Zlatého potoka


Potok začíná v lesním komplexu Vysokého kamene v lokalitě Mlaka, asi 1 km jižně od vrcholu Vysokého kamene. Jde o širší prameniště, kde se sbírá voda, z níž se teprve ke Zborné vydá vlastní potůček. Jeho vody napájí rybn ky u Pávova. Název je podle místa historického dolování.