U zeleného oka


Jde o pramen nedaleko studánky ve Sklářském lese, na okraji lesa pod silnicí Hybrálec – Vilémovské Chaloupky (Smrčná). Pod pramenem je „zelené oko“, krásný lesní rybníček s vodním hmyzem, zřejmě pozůstatek stříbrného dolování.