Křtitelnice


Zaniklá studánka. Nacházela se v lese jihovýchodně od samoty Čamrda, která leží nedaleko silnice Zbilidy - Ústí. Les se nazýval také Šandov (Šandovec).Studánka prý byla umístěna v prostoru mezi lesní cestou a okrajem lesa, severně od vrcholu Čihadla (667 m n. m), podle literárního pramene byla hluboká a roubená, před ní byl položen těžký plochý kámen. Pověst vypráví, že v dávných dobách, kdy v okolí ještě nestály kostely, se jednou za čas u ní shromažďovaly ženy, které chtěly pokřtít svá nemluvňata. Kněz sem přicházel zdaleka. Tento akt se konal i u jiných studánek, všem se pak říkalo Křtitelnice. Tolik pověst.. Pramen studánky byl podle pamětníka někdy v polovině sedmdesátých let minulého století upraven na vodní zdroj pro obecní vodovod, není však známo, které obce. Byl dán do skruží bez přepadu, ochranné pásmo zde nebylo vyhlášeno . V současně době se nachází uprostřed asi dvacetiletých mlazin, a bohužel ani hledání Pavla Koubka a později naše nebyla úspěšná. Aktuelní zobrazení není ani v záznamech pracovníka Lesoprojektu Štoky. V blízkosti teče Hejnický (Hajnický) potok.