Slepého mládence


V obci. Podle pověsti z ní pil slepý mládenec, který - když si potřel svůj vyhaslý zrak její vodou, prozřel. Dnes již zaniklá studánka byla hledána v lese Holubovsko, podle kronikáře v obci však jde spíše o dva prameny, dvě bývalé studánky, v obci. Jeden pramen se nachází při výjezdu z Šimanova na Hlávkov u poslední chalupy vlevo. Je nyní zaskružen, voda je zřejmě používána pro soukromé účely. Druhý nalezneme v části obce před výjezdem na Větrný Jeníkov. Jde rovněž o zaskruženou studnu o průměru 2 m, která nahradila původní studánku a voda z ni je vedena pro potřeby obce. Tato skruž se nachází v mlází, kolem louka, a přiznám se, že pověst o slepém mládenci mi k ní velmi přiléhala.