Kamilova


Za dětským táborem. Zaskružená. Víc údajů není známo. Je v evidenci sdružení Zelené srdce.