U Kovačíků


Chatařská studánka. Nachází se v chatové osadě pod ry bníkem Honzák za Rounkem, asi 50 m od předešlé studánky. Název je odvozen od vlastníka. Studánka je zaskružená, skruž je zde asi 30 let, průměr skruže 90 cm. Výška hladiny ve skruži 70 cm, ve venkovní míse 30 cm. Voda průzračná, čirá, vydatnost toku 100 ml/vt. Voda kvalitní, podle pamětníka splňovala při rozboru před lety i požadavky vody kojenecké. Ze studánky berou vodu okolní chataři. Studánka je soukromá, veřejně přístupná. Je dobře upravena.