Pod Stejskalovými


Polní studánka. Dojdeme k ní po projití chatové osady pod ry bníkem Honzák, asi 50m od souběhu polní cesty a potůčku tekoucího z předešlých studánek. Studánka je na okraji louky, nad studánkou na okraji lesa asi 100 m je Stejskalova chata. Studánka je hloubená, výtok trubkou, výška hladiny 10 cm, vydatnost 100ml/vt., voda průzračná a čirá. Pramen je asi 15 m nad studánkou. Dno písčité, vodní hmyz (žáby, drobné pijavice aj. ). Je navštěvována. Nevyžaduje úpravu.