Nad Popickým rybníkem


Lesní. Studánka se nachází vlevo asi 150 m od silnice Pístov - Salavice, v lese, v údolí za odbočkou do chatové osady Okrouhlík, asi 150 m od silnice nedaleko modré turistické značky. Je zaskružená, dno písčité, výška hladiny 12 cm. Vydatnost 165 ml/sec. V okolí pestrá vegetace, kvete zde bez hroznatý. Navštěvována zřejmě není.