U dálnice


Zamíříte - li za Řehořovem směrem na Měřín vlevo po spojce k dálnici, můžete ještě před dálnicí vlevo spatřit tři velké kryté studny. Prameniště bylo využito jako vodní zdroj pro obec. Krytý výtok je zčásti meliorovaný, meliorace zborcená a část vody odtéká struhou.