U Příšeckého potoka


Lesní. Půjdeme-li naproti železničnímu přejezdu v Předboři asi 200 m po Příseckém potoku, najdeme vpravo u cesty neudržovanou dřevěnou budku, s plísní na dřevě. Studánka je ve skruži o prům. 0.6 m, výška hladiny je 0.5 m , dno blátivé. Neudržovaná, zřejmě nyní nepoužívaná.