Ježenka (Mlýnská)


Mlýnská. U mlýna v Ježené pod obcí (Maršovský potok) je postavena kamenná stavba a uvnitř upraven v betonu vytéká pramen. Voda čirá, pitná, je používána. Je součástí areálu bývalého mlýna, který se t.č. opravuje, ale studna je volně přístupná. Pramen studánky se nachází v poli nad studnou. Vydatnost studánky nebylo možné změřit.