Ve stráních


Lesní. Půjdeme-li od bývalého Petrovického mlýna (nyní školicí a rekreač.středisko) po pravém břehu řeky Jihlavy , dojdeme k zahrádkářské kolonii pod Malým Beranovem. Na jejím začátku odbočíme doleva, podejdeme železniční trať a jdeme po potůčku do lesa Stráně. Asi po 100 m odbočíme úžlabinou opět doleva do lesní stráně a po dalších 100 m jsme u zaskružené studánky. Zhotovili ji asi před dvěma desítkami let a stále udržují zahrádkáři z blízké zahradní kolonie. Vývod jednocoulovou kovovou trubkou, na konci s kohoutkem, nad ním další vývod přepadu. Výška hladiny 100 cm, voda čirá, dno písčité. Podle pamětníka mívala voda dříve i parametry kojenecké vody. Ve studánce se udržuje voda i v době sucha, v době záplav (ze stráně nad studní) se nekalí. Pro vodu chodí hlavně místní zahrádkáři, kteří se o ní starají. Místo skutečného pramene je však jinde, není známo. Potůček ve Stráních, který teče pod studánkou, má dva prameny, ten hlavní je v lese pod Cahovým vrchem (592 m n.m.) J od Kosova.