Pod zahrádkářskou osadou


Lesní. Příchod je možný ze dvou směrů. 1. Od Jihlavy - Hosova po žluté turistické značce k zahrádkářské kolonii pod Vysokou. Studánka se nalézá pod zahrádkami přímo proti vstupní bráně na okraji lesa. 2. Z Jihlavy - Pístova po silnici, odbočit na Vysokou (žlutá turistická značka) a po projití osady (stále po ŽTZ) přijdeme k zahrádkářské kolonii. Studánka je po pravé ruce. Jde o vyhloubenou studánku 1 x 0,5 m, obloženou kameny, dno písčité. Výtok kovovou trubkou ze zídky, naměřená slušná vydatnost 214 ml/sec. V květnu 2008 obsahovala voda dle hygienického rozboru 43 mg dusičnanů (limit pitné vody 50 mg - zřejmě vliv ošetřování v zahrádkách (a byla bez koliforemních bakterií. Nad studánkou pramen zakryt letitou skruží. Studánka je užívána, pečují o ni místní zahrádkáři a funguje zde již nejméně pět desetiletí. Voda odtéká do potůčku, který studánku obtéká z lesní studánky Pod Vysokou a směřuje do vodárenských rybníků.