Pod buky


Lesní studánka. Najdeme ji po pravé straně silnice Bílý Kámen – Větrný Jeníkov ve Sklářském lese, asi 500 m SZ od kamenolomu. Název je podle stromů v okolním lese. Vodní pramen byl kolem roku 1970 při budování vodovodu pro okolní obce zaskružen a zatrubněn a napojen na vodovody sousedních obcí. Stojí zde poněkud chátrající strojovna. Vodnípřepad je 50 m pod studní. Výtok má trubku o průměru 30 cm, barva vody je průzračná, průhlednost čirá, s vodními živočichy, neupravené dno pod trubkou je písčité, v okolí rostliny . Výška hladiny je 10 cm, pramen je silný – 500 ml/vteřinu a podle místních zde byla vždy kvalitní voda, pramen však není navštěvován. Doporučujeme prostor pod výtokovou trubkou vyhloubit a upravit jako studánku.