Brhlíkova


Lesní studánka. Pokračujeme-li po lesní cestě od studánky U Chaloupky směrem na Bílý Kámen, narazíme asi po 1 km po levé straně na další (JV úbočí Kamenného vrchu). Jméno získala od lesních ptáků, kteří hnízdí v okolních budkách vyvěšených ZO ČSOP Jihlava a jsou známí tím, že si otvory „upravují“ zalepením podle své potřeby. Objevil ochránce Danek Stejskal s dcerkou Terezkou. Jde o studánku hloubenou, nezastřešenou, o velikosti 90 x 90 cm. Voda čirá, její hloubka 5 cm, pramen poměrně solidní, dno bahnité, vodní hmyz. Studánka je využívána lesní zvěří. Doporučujeme ji prohloubit a vyčistit.