Chatařská


Terénní studánka. Leží přímo mezi chatami za Novým Hubenovem. Studánku si vybudovali chataři sami pro svou potřebu, pramen je umístěn asi 50 m výše a veden do studny potrubím. Studánka je vyzděná (půdorys 80 x 80 cm), přikrytá poklopem. Voda průzračná, čirá, údajně však při hygienickém rozboru nesplňovala požadované parametry. Dno písčité. Slouží pro potřeby chatařů, je udržovaná. Pozemek je soukromý.