[Zpět]

Převod JTSK do WGS - dávkou

Zadej soubor v textovém tvaru - jeden bod jeden řádek, odděleno mezerou, souřadnice v pořadí Y, X, Z. Zadaná výška se bere jako v systému Balt po vyrovnání.

B1 703011.90 1058147.29 155.562
B2 562478.20 947522.86 544.068

Pokud je ve výstupu u převodu u výšky Z uvedeno -1, je bod mimo území ČR.

Výpis převedených dat na obrazovku