[Zpět]

Převod WGS do JTSK, S42 a UTM - dávkou

Zadej soubor v textovém tvaru - jeden bod jeden řádek, odděleno mezerou, souřadnice v desetinném nebo šedesátinném dělení.

B1 50.12562357 14.56874125 220.455
B2 51.48102664 16.42970031 544.068
nebo
B1 48 50 0.4327 17 30 5.4484 511.02
B2 49 42 16.0743 18 42 29.7681 459.57

Pokud je ve výstupu u převodu u výšky Z Bpv uvedeno -1, je bod mimo území ČR.

Formát zeměpisných souřadnic: desetinné číslo šedesátinné dělení

Použít dotransformaci (pouze pro JTSK)
okruh dotransformace v km

Výpis převedených dat na obrazovku