Ověřená polohaOznačení poživatelného záznamu

pramen Boromirův (1793)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°14'04.87" E 17°13'58.57"
 • S42: X = 5569479, Y = 3659429, pás = 33
 • UTM: N = 5567111, E = 659240, pás = 33
 • Nadmořská výška: 775 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Petr Dobeš
  • Datum vložení: 28.08.2009
  • Poslední aktualizace: 07.07.2023
  • Patron: ne

Foto zdroje

pramen Boromirův (1793)

Foto předchozího a původního vzhledu zdroje.

Poznámka

Srpen 2021 - nesnadno dohledatelný pramen se nachází v mladém lese nad neznačenou lesní cestou z Křížového vrchu na vrchol Zlatého chlumu. Stoupáme-li po ní od Křížového vrchu, uvidíme po pravé straně chatu. Bezprostředně u ní je les vymýcen, následuje pruh vzrostlých smrků, který ostře hraničí s hustým mladým listnatým lesem. Na hranici smrčiny s mladým lesem vyšplháme po vysokém břehu nad cestu a jdeme několik desítek metrů podél hranice přímo do svahu, dokud nenarazíme na nasucho skládanou malou mohylku (o něco výše již smrkový pruh houstne). Od této mohylky se musíme vydat po vrstevnici vlevo do mladého tmavého lesa. Ne více než patnáct metrů od hranice s trochou štěstí objevíme kýžený pramen. Poloha nemusí být úplně přesná, je těžko ji v terénu s absencí orientačních bodů odhadovat. Šťastný nálezce bude odměněn čistou dobrou vodou ze šamotové trubky a ještě lepším pocitem. Informace doplnil Martin Mlečka.

Listopad 2021 - přístup k prameni v současné době výrazně komplikují kmeny a větve z prořezávek mladého porostu smrků a buků. Kamennou mohylu jsem zbavil volně ležících dřevin a vyčistil odtokovou jímku, zaplněnou tlejícím listím. Z prameníku vytéká pramínek chutné horské vody. Na vrcholu pramene volně spočívá dřevěná tabulka s téměř nečitelným textem Boromirův pramen. Miroslav Trávníček. Foto Miroslav Trávníček

Červen 2023 – přístup k prameni s jistou mírou obezřetnosti poměrně snadný. Kamennou mohylu pramene překrýval vyvrácený mladý smrk, jenž jsem s námahou odstranil a uložil mimo samotný pramen. Spolu s partnerkou jsme opětovně vyčistili odtokovou jímku. Na vrcholu mohyly volně spočívá dřevěná tabulka s připevněným, na papíru vytištěným textem Boromirův pramen. Aktuální foto: Miroslav Trávníček

Provedená orientační měření

Datum t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Měřič
13.07.2023 7.1 4.3 5.4 74 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
16.07.2021 7.7 2.7 5.5 78 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka

Opravit záznam