Péče o studánky

Zachraňme studánky - péče o studánky

Mapování vodních zdrojů o které se snaží národní registr pramenů a studánek, je pouze jednou stranou mince našeho letitého snažení. Již v roce 1999, spustili Mladí ochránci přírody projekt Zachraňme studánky. Princip programu spočítá v převzetí patronátu nad některou ze studánek a hlavně o péči o ní - čištění, úpravy okolí, rozbory vody, informační kampaň v okolí. Národní registr spuštěný v roce 2008 je tak jistým rozšířením projektu Zachraňme studánky s cílem zapojit do péče o vodní zdroje širokou veřejnost.

Jak postupovat v případě zájmu

  1. Pokud v přírodě objevíte přirozený a volně přístupný zdroj vody (studánku, pramének,...), pokuste se zjistit jeho přesné umístění (nejlépe GPS souřadnice - třeba dle internetu) a vyfoťte jej (= zdokumentujte jeho současný stav). Pak nám buď získané údaje pošlete nebo ještě lépe: zkontrolujte, zda tento zdroj již není podchycen v Národním registru pramenů a studánek - pokud není, doplňte jej do registru. Již tím pomůžete podchytit mizející významné prvky naší krajiny.
    Kdysi byly studánky a praménky jedním z nejdůležitějších zdrojů pitné vody a byly pečlivě opatrovány. Nezapomínejme na ně!
  2. Chcete-li přírodě opravdu pomoci, převezměte nad studánkou či praménkem patronát! Pokuste se zjistit, zda tomuto přírodnímu zdroji vody již místní nějak neříkají (pamětníci, hajný, staré mapy,...), jaká je jeho historie,... Nezapomeňte zjistit majitele pozemku na kterém studánka leží o vaší případné činnosti (pokud přesahuje pouhé vyčištění zdroje) by měl určitě vědět.
  3. Kontaktujte koordinátora akce (Mladí ochránci přírody) - všem zájemcům pošleme kromě jiného přihlášku do zapojení do celostátní akce "Zachraňme studánky!" - formuláříček je možné si stáhnout a vytisknout.
  4. Upravte okolí studánky a celkově ji zvelebte. Zde bude třeba velkého úsilí a fantazie. Bylo by možná dobré založit si kroniku studánky a zaznamenávat do ní všechny její proměny (určitě jste si ji nezapomněli vyfotit před a po úpravách). A až se studánka pod vašima rukama znovu narodí, určitě si zaslouží, abyste ji v případě neznámého názvu i pojmenovali.
  5. Pečujte o zdroj vody alespoň několik let. Tak se kromě stálé pravidelné péče najde čas i pro pozorování a zkoumání. Můžete zjistit např. z čeho je dno (písek, kameny,...), co žije na dně, jaké rostliny a jací živočichové jsou v okolí studánky, pozorovat stopy zvěře,... Prozkoumejte také vodu (průzračnost, barvu, chuť) a její složení.
    Žádný univerzální návod jak o studánky pečovat neexistuje, přesto jsme se pokusili sepsat zásady, na které je dobré nezapomenou.
  6. A pokud se za svoji činnost nestydíte, tak nám nezapomeňte poslat zprávu o vaší činnosti. Jednak o vás napíšeme do celostátního sborníku, o vaši péči se již nikdy nezapomene a pak se o vás i všichni dozvědí.

Odměnou za vynaložené úsilí bude zejména dobrý pocit z konkrétní užitečné práce pro naši přírodu. Ptáci i lesní zvířata vám předem tímto moc děkují.

A když nám sdělíte název vašeho oddílu, zřizovatele (název organizace), počet dětí a jméno studánky, pošleme vám k vyvěšení na studánku zalaminovaný ozdobný list s jednotným označením celé akce. Hlavně však nezapomeňte pečlivě dokumentovat svoji práci.

Těšíme se na naše studánky při putování krajem.

Seznam studánek o které se pečuje v rámci programu Zachraňme studánky