Ověřená poloha

studánka Trojpramen (2504)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°14'09.96" E 17°13'35.40"
 • S42: X = 5569622, Y = 3658965, pás = 33
 • UTM: N = 5567254, E = 658777, pás = 33
 • Nadmořská výška: 610 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Jiří Staňa
  • Datum vložení: 19.12.2009
  • Poslední aktualizace: 26.07.2022
  • Patron: Lesy ČR, s.p.

Foto zdroje

studánka Trojpramen (2504)

Foto původního stavu zdroje.

Poznámka

Nově postavený pramen Lesy ČR koncem roku 2008. Zajímavé technické řešení, teče vydatně a chutná výborně.

Srpen 2014 - pramen je velmi vydatný - levá trubka má vydatnost 6,7 litrů za minutu, prostřední 12 litrů za minutu a pravá trubka 2,7 litrů za minutu, takže celý pramen vydá 21,4 litrů za minutu o teplotě 13,5°C. U pramene je pěkně, je hned na cestě. Na lavičce na pravé straně fotografie jsme našli hromádku jiker. Foto Martin Mlečka.

Červenec 2017 - aktuální podobu Trojpramene lze srozumitelně vyjádřit pojmem tristní. Voda sotva znatelně vytéká pouze z čelního (prostředního) dřevěného prameníku. Poměrně silný vodní proud volně přetéká přes horní hranu kamenné zídky v levé části stavby. Stávající situaci pravěpodobně zapříčinila intenzívní těžba smrkového porostu nad pramenem a následné zničení či silné poškození jímacího zdroje. Pravý horní roh kamenné zídky snad vlivem neopatrné manipulace s vytěženou dřevní hmotou zcela chybí a popadané kameny jsou volně položeny na horní plochu stavvy nad prameníky. Ochranné kovové mřížky v odtokových partiích jsou volně opřeny o stavbu či zcela chybí. Dřevěná odpočinková lavice v pravé části již taktéž není na původním místě, kolem se povalují PET lahve, bezprostřední okolí zarůstá vegetací. Popisovaný stav Trojpramene viz aktuální foto - Miroslav Trávníček.

Červenec 2022 - pramen byl uveden do původního stavu, opět vydatně teče, ovšem jeho voda je stále vodou potoční a není vhodná k pití. Místo se ocitlo na rozsáhlé slunné holině. Proti původnímu lesu nic moc, zato se ale otevřel překrásný výhled na Jeseník a lázně

Záznamy z návštěv

 • 11.07.2016 - Pramen již teče méně (4,7 l/min), a to pouze prostřední trubkou. Voda je nadmíru teplá a organicky znečištěná, což indikuje povrchový přítok. Pokud umíráte žízní, asi to neublíží, ale lepší je zajít k jinému prameni. (MartinMlecka)

Provedená orientační měření

Datum t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Měřič
11.07.2022 12.1 11.2 7.2 62 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka

Opravit záznam