Ověřená polohaGeocachingOznačení poživatelného záznamu

Přílucký pramen (543)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 49°13'13.08" E 17°42'56.52"
 • S42: X = 5457818, Y = 3697949, pás = 33
 • UTM: N = 5455496, E = 697745, pás = 33
 • Nadmořská výška: 230 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Chalim Kenabru
  • Datum vložení: 23.09.2008
  • Poslední aktualizace: 02.06.2014
  • Patron: ne

Foto zdroje

Přílucký pramen (543)

Poznámka

Pramen v Přílukách, okrajové městské části Zlína, se nachází nedaleko hlavního silničního tahu na Vizovice, jen pár metrů od točny trolejbusů č.1 a 11. V roce 2000 byl opraven (zbudován altán s osvětlením a posezením). Voda z pramene je pitná a pravidelně kontrolována, rozbory provádí na základě objednávky města Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, a to 4x ročně. Další sledované ukazatele (fyzikální a mikrobiologické) jsou k dispozici na Magistrátu města Zlína-odboru životního prostředí a zemědělství, odd. vodního hospodářství. Vzhledem k tomu, že se jedná o nezabezpečené zdroje vody, nutno brát uvedené údaje jako orientační, které vypovídají o kvalitě vody v době odběru. Nelze vyloučit změnu kvality v období mezi jednotlivými odběry.
Na začátku 60tých let vznikl na svahu orientovaném k severu rozsáhlý sesuv. Protože ohrožoval existující zástavbu a předpokládalo se, že by se mohl pohybovat dále do údolí Dřevnice, kde by ohrozil silnici ve směru na Želechovice a také železnici, bylo přistoupeno k jeho sanaci. Jako na jednom z prvních míst v České republice zde byly k jeho stabilizaci použity tzv. horizontální odvodňovací vrty. Jedná se o vrty zahloubené pod mírným sklonem do svahu. Jejich cílem je odvádět podzemní vodu z nitra sesuvu. Pokud se podaří vrtem odvodnit okolí smykové plochy sesuvu, dojde vetšinou k jeho stabilizaci. V prípade příluckého sesuvu se to podařilo na výbornou a jeden z šesti vrtu je dnes používán jako zdroj kvalitní pitné vody. Studánku při jeho ústí upravilo město.
Foto: Miroslav Figalla

Provedená orientační měření

Datum t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Měřič
29.07.2022 10.5 12 7.6 554 0 0 10 zataženo, sucho, 28 °C Martin Mlečka

Opravit záznam