Ověřená poloha

Ořechovský pramen (967)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 49°07'22.94" E 16°32'22.96"
 • S42: X = 5444592, Y = 3612508, pás = 33
 • UTM: N = 5442275, E = 612339, pás = 33
 • Nadmořská výška: 300 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: ZO ČSOP Veronica
  • Datum vložení: 11.02.2009
  • Poslední aktualizace: 09.04.2023
  • Patron: ne

Foto zdroje

Ořechovský pramen (967)

Foto původního stavu zdroje.

Poznámka

Studánka leží severovýchodně od Ořechova. Je položena výše než blízká Varující studánka, avšak na vedlejší, vzhůru vedoucí cestě. Tvoří ji dva prameny. Vydatnost slabšího je okolo 2 l/min a silnějšího přes 5 l/min. Dohromady mohou dávat i 8 l/min. Na rozdíl od Varující studánky má voda poměrně stabilní vodivost 93 - 94 mS/cm2, tvrdost 4 mmol/l, ale obsahuje jen 180 mg/l hydrouhličitanů. Ze všech okolních studánek obsahuje nejméně dusičnanů - okolo 42 mg/l. Chloridy jsou v množství 47 - 50 mg/l, fosforečnany a amonné ionty 0,2 mg/l. Voda se nehodí k pití. Po převaření nebo desinfekci může být jen nouzovým zdrojem. Výtoková trubka silnějšího pramene je oživená řasovým společenstvem čistých tekoucích vod. Největší biomasu vytvářejí rozsivky čistých potoků a pramenišť Meridion circulre doprovázené rozsivkami potůčků i vláknitými řasami rodu Microspora. Kámen, na nějž dopadá voda z trubky, je tmavě zbarvený porostem sinic a droboučkých rozsivek rodu Achnanthes. (Všechny údaje jsou z roku 2002)

Duben 2023 - pramen byl s obtížemi znovu nalezen. Ve skutečnosti je položen o něco níže než Varující studánka (nazývaná správně Madla) a není na vedlejší cestě, nýbrž ob jeden žleb. Pátrat po studánce svrchu není dobrý nápad, z údolí Bobravy k ní vede pohodlná cesta, jen ve vegetačním období zarostlá. Nachází se na dně žlebu, není třeba šplhat do svahu. Potůček od ní se po několika desítkách metrů vsakuje a k orientaci neposlouží. Okolí studánky je mírně zvelebeno a je vidět, že pod ní neznámý dobrovolník udržuje malé jezírko, nyní obsazené i žabí snůškou. Voda teče z velké kameninové roury, je čistá a v malé míře konzumovatelná - není však pitná, dle mého měření obsahuje nadlimitní množství dusičnanů, což odpovídá její poloze 200 m pod okrajem nekonečných lánů. Zdroj se též nazývá Zdravá voda. Aktuální foto a upřesnění Martin Mlečka

Provedená orientační měření

Datum t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Měřič
02.04.2023 8.5 1.22 7.7 674 1.1 80 0 28 9 °C, zataženo, deštivo, vlhko Martin Mlečka

Opravit záznam