Pomáháme přírodě - studánky

Pomáháme přírodě - Zachraňme studánky

Pomozte nám zachránit zdroje pitné vody v krajině

Trocha studánkové historie

Studánky se v naší krajině vyskytovaly „odjakživa“. Nejvíce opečovávané byly v době, kdy lidé pracovali celé dny venku v polích a lese a jiné možnosti občerstvení nebyly. Vodu ze studánek pili při svých cestách i znavení poutníci. V současnosti je většina studánek zanedbaných, pomalu zarůstají, zanášejí se, ... a s tím souvisí i kvalita vody. Byť lidé už ze strachu z většiny studánek nepijí, jsou stále vyhledávány a využívány zvěří, navíc v mnohých žijí vzácní živočichové (čolci, ...) a tak si jistě zaslouží pozornost nás lidí.

Vypátrejte studánku

Třeba už o nějaké víte, potkali jste ji na nějaké výpravě či výletě nebo ji máte kousek za městem či vsí. Pokud o žádné nevíte, bude to náročnější, můžete se zeptat třeba hajného, starších obyvatel oblasti nebo se podívat do starých map, které jsou z dob, kdy studánky byly jedním z nejdůležitějších zdrojů pitné vody a byly do nich pečlivě zakreslovány. Pokud ani tak žádnou neobjevíte, nevěšte hlavu, určitě při svých toulkách přírodou časem nějakou objevíte. A že nevíte jak ji poznáte? Je to jednoduché, studánka je místečkem, kde pramení a samovolně vytéká voda ze země.

Upravte studánku i její okolí

Než se do čehokoliv pustíte, důkladně zdokumentujte studánku i její okolí, můžete k tomu použít fotoaparát nebo vše nakreslit.
Možností jak studánku upravit a zvelebit ji je mnoho, záleží i na konkrétním stavu studánky. K zlepšení studánky bude proto třeba hodně fantazie a úsilí. Rozhodně zkuste nejprve ze studánky vybrat všechnu vodu a pozorujte, jak rychle se zpátky naplňuje. Při tom taky upravte odtok vody tak, aby se voda do studánky nevracela. Můžete také boční stěny té vaší studánky vyložit kameny a vyrobit alespoň jednoduchou stříšku.
Při tom všem dávejte pozor na obojživelníky žijící v odtoku ze studánky nebo přímo v ní a pamatujte na to, že se ke studánce musí nadále dokázat dostat zvířata, která do ní dosud chodila pít. Vyvarujte se také výrazného prohlubování studánky (jinak řečeno nechtějte z ní vyrobit mnoho metrů hlubokou studnu), pramen by se totiž mohl ztratit.

Dlouhodobá péče o studánku

Máte svou studánku a upravili jste nejen ji, ale i její okolí. Tak to blahopřejeme. Teď je nejlepší čas k tomu převzít nad studánkou dlouhodobý patronát. Vymyslete jí jméno, zkuste založit kroniku studánky a zaznamenávat do ní všechny její proměny - třeba srovnání fotek před a po úpravách, každé vylepšení, teplotu vody v různou roční dobu,...
Studánku navštěvujte tak často, jak to půjde (rozumné minimum je alespoň dvakrát do roka - v dubnu a říjnu - ale čím častěji, tím lépe), pravidelně o ni pečujte a jistě se teď najde čas i pro pozorování a zkoumání. Můžete zjistit např. z čeho je dno (písek, kameny,...), co žije na dně, jaké rostliny a jací živočichové žijí v okolí studánky, pozorovat stopy zvěře,... Prozkoumejte také vodu (průzračnost, barvu, chuť) a třeba i její složení.

Michal Bláha