Obrázek

Přístupnost a využitelnost zdroje

Dne 15.5.2020 se u všech zdrojů v národním registru, objevil parametr přístupnost a využitelnost zdroje. Tyto parametry nebyly náhodně vygenerovány, ani jsme neobešli všechny zdroje z registru, ale byly po dobu několika týdnů, intenzivně doplňovány ke každému záznamu, na základě dostupných dat z registru. Je vysoce pravděpodobné, že se u řady zdrojů objeví chyby a jsme připraveni na základě aktuálních informací zejména od autorů jednotlivých záznamů, parametry měnit. Přesto prosíme o jistou míru shovívavosti a níže uvádíme skutečnosti, kterými jsme se při doplňování parametrů řídili.

Prosíme před zasíláním oprav nových parametrů u jednotlivých zdrojů, zvážit výše uvedené aspekty.

Děkujeme