Označení poživatelného záznamu

pramen Pod Skalou (12362)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°10'26.22" E 12°20'59.46"
 • S42: X = 5563699, Y = 3310816, pás = 33
 • UTM: N = 5561334, E = 310770, pás = 33
 • Nadmořská výška: 480 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Viktor Goliáš
  • Datum vložení: 24.09.2018
  • Poslední aktualizace: 14.07.2019
  • Patron: LČR i nadšení dobrovolníci

Foto zdroje

pramen Pod Skalou (12362)

Foto původního stavu zdroje.

Poznámka

Pramen Pod Skalou je dalším blahodárným zdrojem radioaktivní minerální vody na území budovaném na uran mimořádně fertilním smrčinským granitem. Tento minerální pramen byl nevědomky zachycen v mladší (západní) větvi skalenského vodovodu pod Novým Světem. Vodovodní jímání projektovala v roce 1921 firma G. Rumpel z Teplic a realizovala v roce 1923 firma Rudolf Braun z Plané. Při stavbě obou větví vodovodu byl zachycen větší počet radioaktivních vývěrů, pramen Pod Skalou má z nich aktivitu nejvyšší. Obě větve "radioaktivního skalenského vodovodu" byly na počátku 80. let 20. stol. pro nedostačující výkon odpojeny. Dnes je Skalná zásobována pitnou vodou s nízkou aktivitou z dálkového vodovou. Pramen Pod Skalou je vyvedený z jedné ze záchytných jímek a vytéká přirozeným tlakem na povrch. Nazván byl podle dramatické žulové ostrožny, pod níž vyvěrá. Technická úprava byla dokončena v září 2018. Pramen je pozorován až od roku 2017, s naměřenou aktivitou 5.2 - 8 kBq/l 222Rn a průtokem okolo 1.5 l/min. Vodu je možno užívat k léčivým účelům. Platí stejné zásady jako u ostatních druhů minerálních vod: Voda se nehodí pro trvalou spotřebu, jednorázová konzumace může mít nanejvýše mírné tonizační účinky. Pro delší užívání by jste měli vědět co činíte, případně se poraďte s lékařem.

Červen 2019 - byl postaven nový pramenní pomníček z žulových kamenů

Provedená orientační měření

Datum t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Měřič
20.06.2022 9.4 0.93 5.9 116 teplo, sucho, po drobném dešti, 24 °C Martin Mlečka

Opravit záznam