jiný vodní zdroj Zaječická (4726)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°28'25.89" E 13°42'19.67"
 • S42: X = 5594497, Y = 3408227, pás = 33
 • UTM: N = 5592119, E = 408141, pás = 33
 • Nadmořská výška: 225 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Libor Faitl
  • Datum vložení: 25.06.2011
  • Poslední aktualizace: 10.02.2013
  • Patron: Společnost Bohemia Healing Mineral Waters CZ a.s.

Foto zdroje

jiný vodní zdroj Zaječická (4726)

Poznámka

Všeobecně známá zaječická minerálka má svůj původ zhruba 1km SZ od obce Zaječice v okrese Most. Na místo se lze dostat po cestě odbočující vlevo z okresní silnice mezi Bečovem a Korozluky, těsně před nechráněným železničním přejezdem lokální trati. Samotné místo tvoří poněkud zpustlé prostranství o rozměrech cca 200x120m, ohraničené vzrostlými stromy, a zároveň dvěmi železničními tratěmi. V tomto vymezeném prostoru se nachází 21 studen, opatřených betonovými kryty s poklopy (ty nejsou nijak zabezpečeny). Studny jsou vyhloubené ručně, stěny jsou vyzděné na hrubo otesanými čedičovými kameny (pouze vrchní části pod betonovými kryty jsou novodobě vyzděny cihlami, popř. vyskružovány) a zavedeny jsou kovové trubky na čerpání. Hloubka studen je minimálně 5m, přičemž hladina i vizuální charakter vody jsou v jednotlivých studnách značně rozdílné (viz. foto). V jedné studni, která má lehce rozpadlý betonový kryt, dokonce došlo k hromadnému úhynu sýkorek, jejichž tělíčka nehnutě ležela na hladině minerálky. Zřejmě hledaly úkryt, či se snad chtěly i napít, vlétly otvorem v pobořeném krytu dovnitř, ale vystupující a nahromaděný plyn z minerálky je záhy zahubil.
Zaječická hořká voda se řadí mezi silně mineralizované minerální vody sírano-hořečnatého typu, je studená, hypertonická, nepatrně opaleskuje, je nažloutlá, bez pachu a má svíravě hořkou chuť.

Chemická analýza mg/1000 ml:
Kationty mg/l Anionty mg/l
Na + 1755,00 F - 2,25
K + 696,20 Cl - 405,20
Mg 2+ 5033,00 I - 0,39
Ca 2+ 301,00 SO 4 2- 22540,00
Zn 2+ 0,2326 HCO 3 - 859,80

Další podrobné informace k této výjimečné lokalitě lze načerpat zde.

Opravit záznam