Zaniklý či vyschlý zdroj

Tento záznam je v sekci zaniklých - zdroje zcela či částečně zničené, bez známek vody.

studánka U Antoníčka (972)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 49°14'00.23" E 16°36'51.48"
 • S42: X = 5456978, Y = 3617691, pás = 33
 • UTM: N = 5454656, E = 617519, pás = 33
 • Nadmořská výška: 286 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: ZO ČSOP Veronica
  • Datum vložení: 11.02.2009
  • Poslední aktualizace: 27.07.2013
  • Patron: ne

Foto zdroje

studánka U Antoníčka (972)

Poznámka

Studánku nazývanou U Antoníčka, U svatého Antoníčka nebo Antoníčkův pramen najdeme v údolí "U Antoníčka", do něhož je přístup z Trtílkovy ulice v Králově poli. Součástí studánky je v nedávné době renovovaná a vzorně udržovaná kaplička sv. Antoníčka. Obnovu kapličky a protipovodňové úpravy na toku inicioval Farní úřad Královo pole. V minulosti byly totiž velkým problémem přívalové vlny v místě kapličky, způsobené svedenými vodami ze dvou výše položených továren (sodovkárna, Kras). Před dávnými časy zde přebýval poustevník a voda zde pramenící měla pověst zázračné. Když v polovině 19.století Brno zachvátil mor, velká procesí lidu si zde vyprosila konec nemoci. Na počest této události zde byla postavena kaplička. V roce 1888 se u kapličky setkali členové českých spolků a z výtěžku výletu byla postavena první česká mateřská škola v Brně. Vždy v nejbližší neděli 13.6. se zde konají Antonínské poutě. Vodu využívají zejména místní zahrádkáři. Přestože je pramen velmi pěkně upraven, jedná se o mělkou podpovrchovou vodu potoka, který je překryt malou vrstvou písku. Veškeré znečištění (např. chataři si někdy u zahrádek umývají auto) je ve vodě obsaženo. Průtok kolísá v závislosti na srážkách nebo na tání sněhu. Např. po delším období sucha v říjnu 2000 pramen vyschl, ale v únoru r. 1998 měl vydatnost 12 l/min. Teplota během roku kolísá mezi 7 a 12,5 stupni Celsia. Pro nestálost průtoku není voda často ani čirá a nehodí se k pití. Chemické znečištění je různé, např. dusičnanů obsahuje kolem 14 mg/l, ale chloridů přes 80 mg/l, fosforečnanů 0,03 mg/l a amoniaku i CHSKMn jen několik desetin mg/l. Tvrdost 4,1 mmol/l, ale v deštivém září roku 2000 klesla na 1,6 mmol/l a obsah chloridů se snížil na 15 mg/l. Vodivost byla místo průměrných 93 jen 45 mS/cm2 (25 stupňů Celsia). Vodivost nejvíce ovlivňuje změna obsahu chloridů (v červnu 2000 překročily hranici 100 mg/l a vodivost vzrostla na 124 mS/cm2). (Všechny údaje jsou z roku 2002)
Říjen 2011 - studánka nefunkční, okolí rozbité, pramen nepodchycen
Březen 2012 - stále bez vody
Prosinec 2012 - studánka už těžko kdy bude mít vodu, protože (údajně v roce 2010) došlo cca 15 m za studánkou k sesutí svahu a narušení přívodu vody. V tomto místě zelenou trubkou vytéká dobrá voda, zřejmě pramen této studánky. K trubce se dostanete, když půjdete od kapličky SZ směrem a po levé straně uvidíte vodorovně orientovanou mříž, pod kterou se občasně tekoucí potok vlévá do široké roury z vyústěním o 50 m dále. Vedle mříže je cca 1,5 m hluboký ďolík, v jehož pravé části se nachází hledaná trubka.

Záznamy z návštěv

 • 26.03.2016 - Neteče, ale pěkné místo, žádná změna. (MartinMlecka)

Opravit záznam