Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
1781 17.07.2020 13 0.18 118 59 teplo, po deštích Martin Mlečka
2141 17.07.2020 10.3 12.2 204 102 teplo, po deštích, přeháňka Martin Mlečka
8984 17.07.2020 0 teplo, po deštích Martin Mlečka
2669 16.07.2020 11.1 1 54 27 chladno, deštivo Martin Mlečka
2670 16.07.2020 9.1 5 70 35 chladno, deštivo Martin Mlečka
261 16.07.2020 9.9 4.2 64 32 chladno, deštivo Martin Mlečka
264 16.07.2020 7.9 3 50 25 chladno, deštivo Martin Mlečka
252 16.07.2020 9.2 2 60 30 chladno, deštivo Martin Mlečka
11464 16.07.2020 6.8 30 70 35 chladno, deštivo Martin Mlečka
6794 16.07.2020 7,4 60 30 chladno, deštivo Martin Mlečka
269 16.07.2020 8.1 7.5 52 26 chladno, deštivo Martin Mlečka
2140 16.07.2020 9.2 11.8 148 74 chladno, deštivo Martin Mlečka
266 16.07.2020 10.7 16.1 168 84 chladno, deštivo Martin Mlečka
2671 16.07.2020 10.1 5 140 70 chladno, deštivo Martin Mlečka
262 16.07.2020 9.5 5 144 72 chladno, deštivo Martin Mlečka
4574 15.07.2020 9 248 124 teplo, po deštích Martin Mlečka
7790 15.07.2020 7.1 7 50 25 slunečno, teplo, po deštích Martin Mlečka
267 13.07.2020 8.2 4.4 134 67 Smrkový Martin Mlečka
267 13.07.2020 8.2 18.8 128 64 Vilémův Martin Mlečka
263 13.07.2020 8.6 12.5 138 69 chladno, po deštích Martin Mlečka
265 12.07.2020 7.8 13.5 74 37 chladno, po deštích Martin Mlečka
270 12.07.2020 11.1 7 72 36 chladno, po deštích Martin Mlečka
271 12.07.2020 8.9 cca 60 76 38 chladno, po deštích Martin Mlečka
250 12.07.2020 7.2 4.2 88 44 chladno, po deštích Martin Mlečka
249 12.07.2020 6.5 1.3 54 27 chladno, po deštích Martin Mlečka