Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
4574 15.07.2020 9 248 124 teplo, po deštích Martin Mlečka
7790 15.07.2020 7.1 7 50 25 slunečno, teplo, po deštích Martin Mlečka
267 13.07.2020 8.2 4.4 134 67 Smrkový Martin Mlečka
267 13.07.2020 8.2 18.8 128 64 Vilémův Martin Mlečka
263 13.07.2020 8.6 12.5 138 69 chladno, po deštích Martin Mlečka
265 12.07.2020 7.8 13.5 74 37 chladno, po deštích Martin Mlečka
270 12.07.2020 11.1 7 72 36 chladno, po deštích Martin Mlečka
271 12.07.2020 8.9 cca 60 76 38 chladno, po deštích Martin Mlečka
250 12.07.2020 7.2 4.2 88 44 chladno, po deštích Martin Mlečka
249 12.07.2020 6.5 1.3 54 27 chladno, po deštích Martin Mlečka
6786 12.07.2020 6.9 7.5 56 28 chladno, po deštích Martin Mlečka
284 12.07.2020 7.5 1.3 54 28 chladno, po deštích Martin Mlečka
285 12.07.2020 7.1 54 27 chladno, po deštích Martin Mlečka
278 12.07.2020 6.6 2.5 50 25 chladno, po deštích Martin Mlečka
282 12.07.2020 7.4 5.6 56 28 chladno, po deštích Martin Mlečka
279 12.07.2020 11.3 7.5 38 19 chladno, po deštích Martin Mlečka
276 12.07.2020 10.8 9.4 50 25 chladno, po deštích Martin Mlečka
273 12.07.2020 8.8 0.8 50 25 chladno, přeháňky, po deštích Martin Mlečka
272 12.07.2020 10.1 30 58 29 chladno, přeháňky, po deštích Martin Mlečka
6785 12.07.2020 8.1 2.1 70 35 chladno, přeháňky, po deštích Martin Mlečka
268 12.07.2020 7.1 10.7 88 44 chladno, přeháňky, po deštích Martin Mlečka
8493 11.07.2020 9.2 20 104 52 chladno, po deštích Martin Mlečka
257 11.07.2020 11.6 2.7 100 50 chladno, po deštích Martin Mlečka
6046 04.07.2020 0.24 556 278 slunečno, vedro, mokro Martin Mlečka
476 24.06.2020 9.1 2.8 zataženo, drobný déšť Petr Bláha