Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
285 12.07.2018 7.3 6.5 56 28 chladno, deštivo Martin Mlečka
286 12.07.2018 92 45 chladno, deštivo Martin Mlečka
6786 12.07.2018 8.9 0.056 46 23 chladno, deštivo Martin Mlečka
249 12.07.2018 6.4 6 62 31 chladno, deštivo Martin Mlečka
250 12.07.2018 7 3.9 92 46 chladno, deštivo Martin Mlečka
251 12.07.2018 8.8 0.3 91 46 chladno, deštivo Martin Mlečka
271 12.07.2018 8.6 15 96 48 chladno, deštivo Martin Mlečka
270 12.07.2018 11.9 5.6 88 44 chladno, deštivo Martin Mlečka
4775 11.07.2018 8.8 50 118 59 chladno, deštivo Martin Mlečka
1825 11.07.2018 7.2 30 15 0 0 0 chladno, deštivo Martin Mlečka
3699 11.07.2018 8.1 106 53 chladno, deštivo Martin Mlečka
10094 10.07.2018 10.4 140 72 ranní chlad, sucho Martin Mlečka
267 10.07.2018 8.6 127 62 chladno, sucho Martin Mlečka
263 10.07.2018 13.3 0.2 143 72 chladno, sucho Martin Mlečka
2671 10.07.2018 11.2 1.4 138 68 chladno, deštivo Martin Mlečka
262 10.07.2018 10.1 2.1 142 71 chladno, deštivo Martin Mlečka
266 10.07.2018 10.9 15.6 168 84 chladno, deštivo Martin Mlečka
257 10.07.2018 13.9 0.3 106 53 chladno, deštivo Martin Mlečka
10091 10.07.2018 9.3 6 198 101 chladno, deštivo Martin Mlečka
1779 10.07.2018 16.5 0,11 116 58 chladno, deštivo Martin Mlečka
8985 10.07.2018 12.6 0.56 186 93 chladno, deštivo Martin Mlečka
1782 10.07.2018 11.9 3 136 67 chladno, deštivo Martin Mlečka
8990 10.07.2018 9.2 1.9 118 59 chladno, deštivo Martin Mlečka
7366 09.07.2018 1.25 44 22 0 0 0 teplo, sucho Martin Mlečka
2568 09.07.2018 496 248 teplo, sucho Martin Mlečka