Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
6786 12.07.2022 0 slunečno, 13 °C, po deštích Martin Mlečka
278 12.07.2022 6.4 0.83 6.3 58 slunečno, 13 °C, po deštích Martin Mlečka
282 12.07.2022 6.7 cca 1 6.3 70 slunečno, 13 °C, po deštích Martin Mlečka
279 12.07.2022 11.3 0 6.2 40 slunečno, 13 °C, po deštích Martin Mlečka
12202 12.07.2022 7.9 cca 3 6.8 58 slunečno, 13 °C, po deštích Martin Mlečka
276 12.07.2022 0 slunečno, 13 °C, po deštích Martin Mlečka
273 12.07.2022 7.9 0.68 6.2 58 slunečno, 13 °C, po deštích Martin Mlečka
272 12.07.2022 11.2 6 6.9 50 slunečno, 13 °C, po deštích Martin Mlečka
6785 12.07.2022 11.8 0.048 6.7 78 slunečno, 13 °C, po deštích Martin Mlečka
252 12.07.2022 10.5 cca 0.03 7.2 66 slunečno, 13 °C, po deštích Martin Mlečka
11464 12.07.2022 0 slunečno, 13 °C, po deštích Martin Mlečka
6794 12.07.2022 7.2 cca 2 6.6 60 slunečno, 13 °C, po deštích Martin Mlečka
6144 12.07.2022 13.1 cca 0.1 7.1 94 slunečno, 17 °C, po deštích Martin Mlečka
8984 11.07.2022 11 0.69 7.9 174 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
8985 11.07.2022 9.9 6.67 7.5 204 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1781 11.07.2022 12.7 1.64 7.6 108 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1784 11.07.2022 7.9 4.33 7.7 122 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1785 11.07.2022 7.6 0.22 8.2 72 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1786 11.07.2022 13.1 cca 2 8.2 78 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1787 11.07.2022 7.8 2.47 7.8 148 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1788 11.07.2022 7.5 4.2 8.2 220 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
8987 11.07.2022 8.1 3.1 8.3 106 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
13468 11.07.2022 7.6 4.07 7.7 34 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1789 11.07.2022 9.2 0.31 6.1 32 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1790 11.07.2022 7.5 8.57 6.9 102 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka