Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
3774 16.07.2016 7.7 7.9 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka
2669 15.07.2016 12.5 6.7 den po dešti, chladno Martin Mlečka
259 15.07.2016 11.2 7.4 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka
2670 15.07.2016 9.7 7.3 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka
6785 15.07.2016 9.5 6.8 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka
276 15.07.2016 12.5 5.6 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka
282 15.07.2016 7.1 6.1 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka
278 15.07.2016 6.9 6.3 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka
249 15.07.2016 6.7 6.5 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka
250 15.07.2016 6.9 6.8 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka
251 15.07.2016 7.3 6.6 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka
271 15.07.2016 8.7 7.3 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka
268 15.07.2016 8.3 6.9 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka
262 14.07.2016 14.8 8.1 pod psa Martin Mlečka
266 14.07.2016 11 8.0 po dešti, chladno Martin Mlečka
265 14.07.2016 8.1 6.8 po dešti, chladno Martin Mlečka
4882 13.07.2016 7.8 7.4 lesní chládek a sucho Martin Mlečka
9777 12.07.2016 12 6.1 0 10 0 příjemně, sucho Martin Mlečka
10846 12.07.2016 10 7 chladno, sucho Martin Mlečka
4399 11.07.2016 12.2 6.3 vedro a sucho Martin Mlečka
2505 11.07.2016 13.6 7.5 0 5 0 velké vedro a sucho Martin Mlečka
1797 11.07.2016 7.4 6.3 příjemně, sucho Martin Mlečka
264 11.07.2016 7.6 6.5 lesní chládek, sucho Martin Mlečka
10094 10.07.2016 7.1 chladno, sucho Martin Mlečka
267 10.07.2016 10.1 7.4 chladno, sucho Martin Mlečka