Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
4745 09.08.2022 12,9 5,7 176 jasno Galáčová, Šedivá
5742 31.07.2022 11.9 čerpadlo 6.6 11870 0 0 1624 slunečno, 25 °C, po dešti Martin Mlečka
7816 29.07.2022 11.5 0.29 7.9 596 0 0 10 slunečno, sucho, 19 °C Martin Mlečka
7813 29.07.2022 12.4 0.07 7.8 988 slunečno, sucho, 19 °C Martin Mlečka
7814 29.07.2022 14.1 0 8.7 806 levý pramen Martin Mlečka
7814 29.07.2022 13.8 0 7.9 846 pravý pramen Martin Mlečka
7815 29.07.2022 13.1 0 8.3 708 slunečno, sucho, 19 °C Martin Mlečka
9842 29.07.2022 10.6 1.03 7.7 570 0 0 5 slunečno, sucho, 19 °C Martin Mlečka
9841 29.07.2022 17.1 0 8.4 420 slunečno, sucho, 19 °C Martin Mlečka
9861 29.07.2022 13.3 malá 7.8 696 slunečno, sucho, 19 °C Martin Mlečka
543 29.07.2022 10.5 12 7.6 554 0 0 10 zataženo, sucho, 28 °C Martin Mlečka
4371 28.07.2022 14.6 6.9 358 18 °C, slunečno, po dešti Martin Mlečka
6716 28.07.2022 9.8 0.23 7.7 464 0 0 18 °C, slunečno, po dešti Martin Mlečka
1421 28.07.2022 8.8 cca 10 7.9 470 7 22 °C, slunečno, po dešti Martin Mlečka
2896 28.07.2022 13.3 0 7.8 384 22 °C, slunečno, po dešti Martin Mlečka
3687 28.07.2022 14.3 0 7.9 216 22 °C, slunečno, po dešti Martin Mlečka
1516 28.07.2022 9.7 cca 25 7.7 536 22 °C, slunečno, po dešti Martin Mlečka
6712 28.07.2022 13.7 0 7.7 304 22 °C, slunečno, po dešti Martin Mlečka
6711 28.07.2022 13 7.7 504 22 °C, slunečno, po dešti Martin Mlečka
14467 28.07.2022 11 0.76 8.4 304 0 0 5 22 °C, slunečno, po dešti Martin Mlečka
2479 22.07.2022 13.5 2.45 7.3 1268 32 °C, extrémní vedro a sucho Martin Mlečka
207 22.07.2022 10.1 1.6 7.3 1588 30 °C, extrémní vedro a sucho Martin Mlečka
2479 21.07.2022 2.49 8.2 1358 34 °C, extrémní vedro a sucho Martin Mlečka
2479 20.07.2022 2.57 7.8 1352 34 °C, extrémní vedro a sucho Martin Mlečka
522 14.07.2022 0.5 slunečno, 31°C Petr Bláha