Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
1573 20.08.2021 12.5 cca 5 7.9 80 chladno, po deštích, vlhčí rok Martin Mlečka
8785 20.08.2021 9.6 cca 15 8.6 194 chladno, po deštích, vlhčí rok Martin Mlečka
2551 20.08.2021 9.9 cca 20 6.9 52 0 0 chladno, po deštích, vlhčí rok Martin Mlečka
11363 20.08.2021 9.3 20 7.5 62 chladno, po deštích, vlhčí rok Martin Mlečka
1124 20.08.2021 11.6 2.6 8.3 138 chladno, po deštích, vlhčí rok Martin Mlečka
5262 20.08.2021 10.9 2.63 7.1 276 0 0 0 chladno, po deštích, vlhčí rok Martin Mlečka
2812 19.08.2021 12.6 0.77 8.2 740 chladno, sucho, vlhčí rok Martin Mlečka
2813 19.08.2021 15.3 cca 5 7.6 650 teplo, sucho, vlhčí rok Martin Mlečka
1911 19.08.2021 11.6 cca 50 8.2 856 2.2 40 0 teplo, sucho, vlhčí rok Martin Mlečka
1106 18.08.2021 9.7 5 7.5 556 2.7 0 0 sirný pramen; chladno, vlhčí rok Martin Mlečka
1106 18.08.2021 9.5 40 7.5 566 železitý pramen; chladno, vlhčí rok Martin Mlečka
1346 18.08.2021 10.4 1.5 7.9 558 sucho, chladno, vlhčí rok Martin Mlečka
1729 18.08.2021 10.4 cca 3 7.6 158 sucho, chladno, vlhčí rok Martin Mlečka
3036 18.08.2021 8 cca 10 8.3 250 0 25 0 sucho, chladno, vlhčí rok Martin Mlečka
1635 17.08.2021 20.4 6.2 2608 slunečno, teplo, vlhčí rok Martin Mlečka
1634 17.08.2021 21.8 6.3 2702 slunečno, teplo, vlhčí rok Martin Mlečka
1636 17.08.2021 21.2 6.3 2574 slunečno, teplo, vlhčí rok Martin Mlečka
8428 17.08.2021 19.6 6.2 2662 slunečno, teplo, vlhčí rok Martin Mlečka
1192 15.08.2021 6.9 170 velké vedro, sucho, vlhčí rok Martin Mlečka
4843 11.08.2021 11.8 cca 1 6.5 846 slunečno, teplo, vlhčí rok Šimon Hradecký
3081 11.08.2021 10.1 7.7 1238 2.7 5 0 slunečno, teplo, vlhčí rok Šimon Hradecký
199 11.08.2021 12.4 23.4 7.5 1272 5 0 slunečno, teplo, vlhčí rok Šimon Hradecký
195 11.08.2021 15.2 0.6 7.9 1178 2.7 50 0 slunečno, teplo, vlhčí rok Šimon Hradecký
3383 11.08.2021 12.8 4.7 8.2 1118 0 0 slunečno, teplo, vlhčí rok Šimon Hradecký
13525 29.07.2021 3.4 5.6 74 25 °C, po velkých deštích Martin Mlečka