Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
2076 20.08.2022 13.1 cca 2.5 7.5 588 levý výtok Martin Mlečka
2076 20.08.2022 13.4 1.15 7.8 560 19 pravý výtok Martin Mlečka
10907 20.08.2022 11.1 cca 1 7.4 618 slunečno, dusno, 28 °C, po bouřce Martin Mlečka
2078 19.08.2022 11.8 cca 10 7.3 632 25 °C, slunečno, vedro, sucho Martin Mlečka
2067 19.08.2022 10.3 cca 0.5 7.4 402 25 °C, slunečno, vedro, sucho Martin Mlečka
2079 19.08.2022 12.1 cca 3 7.5 390 25 °C, slunečno, vedro, sucho Martin Mlečka
2073 19.08.2022 8.6 cca 20 7.4 508 6 25 °C, slunečno, vedro, sucho Martin Mlečka
2083 19.08.2022 10.3 cca 2.5 6.9 726 25 °C, slunečno, vedro, sucho Martin Mlečka
8958 19.08.2022 11.1 1.7 8.2 592 0 0 7 25 °C, slunečno, vedro, sucho Martin Mlečka
1566 18.08.2022 8.3 0.52 7.9 152 slunečno, sucho, vedro Martin Mlečka
1540 18.08.2022 7.5 7.2 66 slunečno, sucho, vedro, 21°C v lese Martin Mlečka
14500 18.08.2022 8.4 7 7.5 86 0 0 0 slunečno, sucho, vedro, v lese 21 °C Martin Mlečka
26 16.08.2022 11.9 cca 0.5 6.4 624 15 0 37 sucho, jasno, 27 °C Martin Mlečka
11939 15.08.2022 13.9 9.2 104 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
12333 15.08.2022 10.3 cca 10 8.8 68 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
6883 10.08.2022 16,5 6,7 81 0,20 3 0,05 < 0,05 2,6 0,03 polojasno Galáčová, Šedivá
7346 10.08.2022 14,8 6,97 100 jasno Galáčová, Šedivá
13862 10.08.2022 10,1 6,6 869 1,8 24 <0,05 <0,05 227 0,04 jasno Galáčová, Šedivá
6899 10.08.2022 13,2 6,15 846 jasno Galáčová, Šedivá
6793 10.08.2022 14,2 6,8 389 0,1 <0,5 0,05 0,05 <0,5 0,03 jasno Galáčová, Šedivá
7129 10.08.2022 12,6 6,3 928 jasno Galáčová, Šedivá
4014 09.08.2022 10,4 6,2 89 0,20 3,4 0,05 0,05 3,2 0,02 jasno Galáčová, Šedivá
6813 09.08.2022 10,2 8,2 468 2,40 6 < 0,05 < 0,05 2,6 0,02 jasno Galáčová, Šedivá
351 09.08.2022 7,4 7,9 237 jasno Galáčová, Šedivá
10499 09.08.2022 13,3 7,3 143 jasno Galáčová, Šedivá