Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
1781 11.07.2022 12.7 1.64 7.6 108 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1784 11.07.2022 7.9 4.33 7.7 122 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1785 11.07.2022 7.6 0.22 8.2 72 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1786 11.07.2022 13.1 cca 2 8.2 78 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1787 11.07.2022 7.8 2.47 7.8 148 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1788 11.07.2022 7.5 4.2 8.2 220 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
8987 11.07.2022 8.1 3.1 8.3 106 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
13468 11.07.2022 7.6 4.07 7.7 34 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1789 11.07.2022 9.2 0.31 6.1 32 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1790 11.07.2022 7.5 8.57 6.9 102 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
3153 11.07.2022 6.6 3.2 6.1 60 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1796 11.07.2022 6.9 cca 3 5.8 74 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
4399 11.07.2022 13.8 0 6.8 116 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1797 11.07.2022 7.6 4.93 6.3 80 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
2504 11.07.2022 12.1 11.2 7.2 62 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1791 11.07.2022 10 0.36 6.1 76 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
8990 11.07.2022 9.9 0.27 6.9 138 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1782 11.07.2022 10.7 1.93 7.1 104 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
1779 11.07.2022 13.2 5.37 6.9 108 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
14016 11.07.2022 11.2 cca 5 7.5 82 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
13525 11.07.2022 8.6 2.53 5.6 80 aprílově, 14 °C, po deštích Martin Mlečka
10036 10.07.2022 6.9 2.93 6 372 0.7 0 0 8 hlavní železitý vývěr Martin Mlečka
10036 10.07.2022 8.4 cca 5 6.3 144 vedlejší vývěr prosté vody Martin Mlečka
13076 10.07.2022 8.5 cca 3 6.8 108 10 °C, deštivo Martin Mlečka
13078 10.07.2022 10.3 1.33 8.1 142 15 °C, deštivo Martin Mlečka